سرویس مسجد پژوه
چهارمین مقاله کوتاه شعار سال (مسجد و بانوان)

با موضوع «موانع مؤثر بر حضور زنان و دختران در مسجد» منتشر شد.

با موضوع «موانع مؤثر بر حضور زنان و دختران در مسجد» منتشر شد.
(سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵) ۱۵:۳۴

مسجد و بانوان(4)

می توانیم موانع حضور بانوان در مسجد را به دو دستۀ کلی تقسیم کنیم:

۱- موانع نظری و شناختی ۲- موانع انگیزشی و روانی.

هریک از این دو دسته خود شامل عنوان های مختلفی می شوند.

منظور از موانع معرفتی، مجموعه عواملی است که ذیل محور کافی نبودن آگاهی های دینی و عدم درک درست از اقتضائات زمانه و کم توجهی به جایگاه محوری مسجد در تاریخ اسلام، منجر به آن می شود که حضور در مسجد  امری کم اهمیت تلقی گردد و در نتیجه به لحاظ نظری، توجیه کافی نداشته باشد. به عنوان مثال مسئلۀ حکم فقهی حضور زن در مسجد که در اولین مقالۀ مسجد و بانوان، اشاره ای اجمالی بدان داشتم، یکی از این چالش های معرفتی  است. در این زمینه تنها به ذکر یک نکتۀ تازه اکتفا می کنم: وقتی از حضور زنان در مسجد سخن می گوییم، باید بدانیم که صرفاً به انجام واجبات یا مستحبات مربوط به حیطۀ عبادیات اشاره نداریم، بلکه مسجد را پایگاهی برای اقامه نماز به معنای واقعی کلمه و ارتقای بینش دینی و تحقق عملی تأثیرات اقامه نماز در کاهش آسیب های فردی و اجتماعی می دانیم. رویکرد معرفتی ما نسبت به موضوع حضور بانوان باید چنین باشد. البته خوب می دانیم که به لحاظ عملی فاصله ای بسیار با تحقق این امر داریم که به عوامل متعددی مانند جدیت متولیان و اهتمام ایشان وابسته است......

 
برای مشاهده ادامه مقاله  کلیک نمایید

تعداد بازدید : ۱,۸۵۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

پربازدیدترین